SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 2018

0
791

3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunun ilgili maddesi gereğince belirlenerek uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanan SMMM ve YMM Ücret Tarifesi 2018 rakamları açıklandı.

2018 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi tutarları aşağıda yer almakta olup, her yıl için ayrı ayrı belirlenen bu tutarlar yayım tarihini takip eden yılın başından itibaren uygulamaya girmektedir.

2018 yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 30286 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede açıklanmıştır.

30 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30286 Mükerrer

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2018 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2018 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Ekler için tıklayınız