Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı olan KOBİ Teknoyatırım’da başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Yenilenen destek sürecine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Varank, programla Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekleyeceklerini kaydederek, ”Bu program sayesinde teknolojinin tabana yayılmasını, ülkemizin ihracatının artırılmasını hedefliyoruz. Orta yüksek ve...
Sosyal Güvenlik Kurumu – SGK işten çıkan ya da çıkarılan her personel için işveren tarafından sisteme bir İşten Çıkış Kodu eklenmesini istemekte ve bu kod üzerinden İşsizlik Maaşı, Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı gibi ödemelerin takibi yapmaktadır. Firma tarafından bilerek veya bilmeden yapılan bir Yanlış Kodla İşten Çıkarma süreci özellikle Kıdem tazminatı ve İşsizlik Maaşı gibi birçok konuyu direkt...
İstifa Eden İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir Mi? İşsizlik Maaşı Alma Şartları Değişiyor! Çalışanların en büyük güvencelerinden biri de işsizlik maaşı. İşsiz kaldığında vatandaşlar bazı şartlara göre 6 aydan 10 aya varana kadar işsizlik maaşı alabiliyor. Ancak işsizlik maaşı alabilmek için bazı şartları sağlamak gerekiyor. İstifa eden vatandaşlar da işsizlik maaşı hakkından...
Karar Sayısı : 2018/11668      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 75. maddesi uyarınca 2018 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 06.04.2018 tarihli ve 2326699 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 75.maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 09.04.2018 tarihinde...
Birlik Yönetim Kurulu’nun 07.06.2028 tarihli ve 52 sayılı kararı ile büro faaliyetlerinde bulunan meslek mensuplarının aynı zamanda ortağı olduğu mesleki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi veya şirket müdürü olabileceklerine karar verilmiştir.
SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SÜRESİNDE YERİNE GETİREN BORÇLULARA SON 1 YILLIK BORÇLARINI TAKSİTLE ÖDEME İMKÂNI GETİRİLDİ ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranlarıyla basit usulde...