Birlik Yönetim Kurulu’nun 07.06.2028 tarihli ve 52 sayılı kararı ile büro faaliyetlerinde bulunan meslek mensuplarının aynı zamanda ortağı olduğu mesleki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi veya şirket müdürü olabileceklerine karar verilmiştir.
SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SÜRESİNDE YERİNE GETİREN BORÇLULARA SON 1 YILLIK BORÇLARINI TAKSİTLE ÖDEME İMKÂNI GETİRİLDİ ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranlarıyla basit usulde...