Karar Sayısı : 2018/11668      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 75. maddesi uyarınca 2018 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 06.04.2018 tarihli ve 2326699 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 75.maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 09.04.2018 tarihinde...
Birlik Yönetim Kurulu’nun 07.06.2028 tarihli ve 52 sayılı kararı ile büro faaliyetlerinde bulunan meslek mensuplarının aynı zamanda ortağı olduğu mesleki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi veya şirket müdürü olabileceklerine karar verilmiştir.
SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SÜRESİNDE YERİNE GETİREN BORÇLULARA SON 1 YILLIK BORÇLARINI TAKSİTLE ÖDEME İMKÂNI GETİRİLDİ ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranlarıyla basit usulde...