Gecikme Zammı Oranı Aylık %2’den %2,5’e Çıkarıldı

0
1302

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 5 Eylül 2018 tarihinden bu yana aylık %2 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren %2,5’e çıkarıldı.

Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanunu’nun

— 112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı”

— 370’nci maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı”

— 371’inci maddesine göre uygulanan”pişmanlık zammı oranı” da aylık % 2,5’e çıkmış oldu.

Buna göre gecikme zammı, gecikme faizi, izahat zammı ve pişmanlık zammı oranları yıllık bazda %30 olmuştur.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı aylık (62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı 5 Eylül 2018 tarihinden bu yana)aylık %2 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı.

Maddenin verdiği yetkiye istinaden 29 Haziran 2019 Tarihli ve 30816 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aylık %2,5 olarak belirlenmiştir.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında %2,5 oranında, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanmaktadır.

Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmamaktadır.

Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanununun

— 112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı”

— 370’nci maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı”

— 371’inci maddesine göre uygulanan ”pişmanlık zammı oranı” da aylık %2,5 e çıkmıştır.

Gecikme zammı bir liradan az olamamaktadır. Gecikme zammı, 5035 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 02.01.2004 tarihinden itibaren günlük esasa göre hesaplanmaktadır.