Asgari Geçim İndirimi 2018 yılı tutarları belirlendi; AGİ 2018 yılı en düşük tutarı 152,21 TL - en yüksek tutar 258,76 TL 'dir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanan ve asgari ücret tutarının belirlenmesiyle netleşen asgari geçim indirimi tutarları aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir. AGİ 2018 tutarı hesaplamalarında asgari ücret tutarı baz alınmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucu AGİ tutarı tüm yıl için geçerli olmaktadır. 01.01.2018...
2017 Yılı için Beyanname İmzalatmak zorunda olmayan mükellefler için hadler belirlendi. Buna göre noterler, özel kanunlara göre kurulan kooperatifler ile 2017 yılı satış veya hasılatları aşağıda belirtilmiş tutarları aşmayan mükellefler beyanname imzalatmak zorunda değildirler. 2018 Yılı Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlara ait tablo bilgiler açıklandığında güncellenecektir. 2017 Yılı Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayan Mükellefler Noterler Özel Kanunlarına Göre Kurulan...
2018 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2017 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %14,47 oranında artırılmıştır. 2018 yılı Damga Vergisi Oranları 30285 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği No:62'de yayınlandı. 01.01.2018 tarihi itibariyle geçerli olacak Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine...
2018 yılı için geçerli olacak Defter Tutma – Sınıf Değiştirme Hadleri belirlenmiştir. Bu hadler Vergi Usul Kanununun 177. maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıda gösterilmiş olan tabloda yer alan tutarların altında kalan işletmeler işletme hesabına göre defter tutarlar. İlgili tutarların aşılması halinde, şartların aşıldığı yılı takip eden ilk yıl Bilanço esasına göre defter tutacaklardır. 2018 Yılı...
Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı 2018 (2018 Amortisman Sınırı) 2018 yılı için geçerli kabul edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Amortisman Sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır. 2018 yılı için 1.000 TL olarak belirlenen Demirbaş ve Amortisman sınırına ait bu tutar aynı zamanda Fatura Kesme Sınırı olarak ta dikkate...
Doğum Yardımı 2018; doğum yardımı özellikle çalışan anneleri yakından ilgilendiren Torba Yasa kapsamında onaylanmış ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Uzun yıllardır sürdürülen çalışmalar neticesinde uygulamaya konulmuş olan doğum parası milyonlarca aileyi yakından ilgilendirmekte olup, çalışan annelerin daha fazla çocuk yapmalarını teşvik edici yönde düzenlenmiştir. DOĞUM YARDIMI 2018 NE KADAR? 1. Çocuk İçin 300,00 TL 2. Çocuk...
2018 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı; 1.000 TL olarak belirlenmiştir. 29 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 490 Seri No'lu VUK Genel Tebliği'deki ilgili tutar 01.01.2018 tarihinden itibaren tüm yıl uygulanmak üzere yürürlüğe girer. Fatura Düzenleme Sınırı ilgili madde hükümlerine göre; satılan malın veya ifa edilen hizmet bedelinin yer alan hadleri geçmesi halinde malı satanın veya...
018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri açıklanmıştır. Gelir Vergisi Tarifesi, Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile bir sonraki yıl uygulanmak üzere Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmektedir. Gelir Vergisi Kanunun 103. madde düzenlenen Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi...
2018 yılı için geçerli olacak Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan Had ve Miktarlar açıklanmıştır. 1 Ocak itibariyle geçerli olan Had ve Miktarlara ait tablo aşağıda yer almaktadır. Vergi Usul Kanununda yer alan madde numaralarına göre ayrıştırılmış ve açıklamaların karşılığı gelen TL Tutarlar baz alınarak uygulanacaktır.  2018 Yılında Uygulanacak Olan Had ve...
Kapıcı ücreti 2018, mevzuat ekibimiz tarafından kapıcılar için asgari ücret hesabı ve işverene maliyeti tablolar halinde sayfamızda hazırlanmıştır. Kapıcı ücreti Damga Vergisinden ve Gelir Vergisinden muaf tutulduğu için normal asgari ücrete göre daha fazla çıkmaktadır. 2018 Kapıcılar İçin Asgari Ücret KAPICILAR İÇİN 2018 ASGARİ ÜCRET (01.01.2018 – 31.12.2018) Brüt Ücret 2.029,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL Kesintiler Toplamı 304,43...