Gelir Tablosu

0
43116

Gelir tablosu nedir?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirle, yaptığı giderleri tasnifli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu, kar ve zarar olarak özetleyen bir tablodur.

Gelir tablosu kalemleri nelerdir?

Gelir tablosu bilançodan farklı olarak dinamiktir ve belirli iki tarih arasındaki işletme faaliyetlerinin sonuçlarını özetler. Gelir tablosundaki kalemler belirli gruplar halinde toparlanabilir:

  • Brüt satış karı
  • Faaliyet karı
  • Net kar ya da zarar

Süreklilik gösteren ve göstermeyen gelir ve giderler; olağan gelir ve karlar, olağan gider ve zararlar; olağan dışı gelir ve karlar ve olağan dışı gider ve zararlar olarak ayrı gruplar şeklinde gösterilmiştir. Finansman giderleri ayrı bir gruptur. Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılamaz. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz.

Gelir tablosu formatı nedir?

Gelir tablosunun düzenlenmesinde mali tablolar ilkeleri esas alınır. Bu tablonun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelirler ve süreklilik göstermeyen olağan dışı gelirler ayrı ayrı gösterilir.

Gelir tablosu belli ilkeler çerçevesinde düzenlenir. Bu ilkelerin amacı satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kar ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır.

Gelir tablosu türleri nelerdir?

Gelir tablosu ikiye ayrılır: Hesap tipi ve rapor tipi gelir tablosu.

Hesap tipi gelir tablosu örneği

T şeklinde düzenlenmiş gelir tablosudur. Sol tarafta giderler, sağ tarafta gelirler yer alır.

Rapor tipi gelir tablosu örneğine ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bu yazının hazırlanmasında Parasüt’den faydalanılmıştır.

Ayrıntılı Gelir Tablosu – İNDİR