1.GİRİŞ 1980’lerden itibaren iletişim ve teknolojide meydana gelen değişme ve gelişmelerle birlikte dünyayı küçük ve küresel bir köy haline getiren küreselleşme, ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılığı ve rekabeti önemli hale getirmiş olup bu rekabetin en yoğun olarak hissedildiği alanlardan birisi de ekonomi ve ticaret alanında yaşanmaktadır. Tasarruf yetersizliğinin...
Dalgalı Piyasalarda Risk ve Şirket Yönetimi  Bir önceki “Şirketlere Finansman Önerileri” yazımda bahsetmiştim. Türkiye ekonomisi ağır bir ekonomik krizin içerisinden geçiyor. Bu kriz paralelinde dünya ekonomik krizini de eklediğinizde uzun yıllar kriz ve risk yönetimi için kolları sıvamak gerekebilir. Piyasa ekonomisi finansal ekonominin bir yansımasıdır. Gerek kurda gerekse borçlanma maliyetlerinde çok...
Tasfiye nedir? Türk Dil Kurumu’nun ticari tanımı ile tasfiye “bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması gibi nedenlerle hesapların kesilerek ortada kalan maldan ve paradan alacaklılara paylarına düşen miktarın verilmesi işlemi” anlamına gelmektedir. Hukuki anlamda da tasfiye bir şirketin kapanma sürecine girmesi ile ilgilidir. Tasfiye süreci nasıl başlar? Tasfiye süreci şirket sona erme nedenlerinden...
22 Mart 2019 günü başlayan TL’nin döviz sepetine karşı yüksek değer kaybı Ağustos 2018’in kötü hatıralarını yeniden anımsattı. Bu sefer TL’nin değer kaybı, Londra piyasası kaynaklı “spekülatif” olarak tanımlanan bir atağa bağlandı. TL’nin değer kaybı yazılıp çizilirken pek çok kavramın yanlış kullanıldığını görüyorum. Bu neden ile ilk önce kavramlardan başlayalım.  Spekülasyon...
Yıllardır ortak olduğum veya ortak olmayı düşündüğüm halka açık şirketlerin genel kurul toplantılarına katılırım. Her seferinde geçmiş yıllara göre toplantıların daha verimli, daha faydalı olacağını ümit etmeme rağmen maalesef bu konuda yıllardır yerimizde saydığımızı görüyorum. Öncelikle genel kurulların ne amaçla yapıldığını kısaca anlatmaya çalışayım. Bildiğiniz gibi, halka açık olan veya...
Türkiye’de her geçen gün online reklam pazarı büyümektedir. 2011 yılında yaklaşık 830 milyon TL ciro olan dijital reklam pazarı, 2017 yılında 2.163 milyon TL’ye ulaştı. İnternetin kullanım oranının artması ile paralel olarak reklam pazar payı da internet reklamları lehine değişmiştir. İnternetten gelir elde etmenin giderek arttığı günümüz teknolojisinde, kişiler kendi...
Yönetim raporları işinizin mali durumu hakkında size derinlemesine bilgi sağlayan yegane raporlardır. Finansal raporların aksine yönetim raporları CEO’lara veya firma sahiplerine en karlı müşterileri, bu müşterileri karlı yapan etmenlerin ne olduğunu, doğru fiyatlama yapılıp yapılmadığını gösterir. İşinizle ilgili ne yapacağınızı kestirmeye çalışmak yerine yönetim raporları sayesinde veriye dayalı sağlam...
Gelir tablosu, müşteri satışları ve dahası… İşte bilinmesi gereken anahtar finansal raporlar: Startup’lar için muhasebe denilince akla ilk gelen şey, mevzuata uyum ve vergi için kayıtların güncel tutulmasıdır. Startup’lar için muhasebe ve finansın, büyümeden verimliliğe, işinizin genişlemesine kadar kritik önemi var. Startup’lar için bilinmesi gereken en önemli finansal raporlar ise...
Sunduğunuz hizmetler veya sattığınız ürünler önemlidir ama daha önemli olan fiyatlama ve finansal yönetimdir çünkü işinizin karlı olmasını bu iki konu sağlar. Kara ne zaman geçeceğiz, kara geçebilmek için ne kadar satış yapmak gerekiyor, sorularının cevaplarını bilmek işletmelerin sürdürülebilirliği açısından elzem olup başabaş noktasından sonraki gerçekleşen her satış karlılığın başlangıcıdır. BAŞABAŞ...
Gelir tablosunun yeteri kadar kullanılmayan ve önemsenmeyen elemanlarından biri brüt kardır. Bununla birlikte, brüt karın arkadaşı olan brüt kar marj ise mikro işletme ve KOBİ’lerin ürün ve hizmet fiyatlaması yaparken kullandıkları en önemli kıstas dır. Bir hizmetin ya da ürünün fiyatına karar vermeden önce maliyetini hesaplamak gerekir. Maliyetleri hesapladıktan sonra üzerine kar koyarsak...