Yönetim raporları işinizin mali durumu hakkında size derinlemesine bilgi sağlayan yegane raporlardır. Finansal raporların aksine yönetim raporları CEO’lara veya firma sahiplerine en karlı müşterileri, bu müşterileri karlı yapan etmenlerin ne olduğunu, doğru fiyatlama yapılıp yapılmadığını gösterir. İşinizle ilgili ne yapacağınızı kestirmeye çalışmak yerine yönetim raporları sayesinde veriye dayalı sağlam...
Gelir tablosu, müşteri satışları ve dahası… İşte bilinmesi gereken anahtar finansal raporlar: Startup’lar için muhasebe denilince akla ilk gelen şey, mevzuata uyum ve vergi için kayıtların güncel tutulmasıdır. Startup’lar için muhasebe ve finansın, büyümeden verimliliğe, işinizin genişlemesine kadar kritik önemi var. Startup’lar için bilinmesi gereken en önemli finansal raporlar ise...
Sunduğunuz hizmetler veya sattığınız ürünler önemlidir ama daha önemli olan fiyatlama ve finansal yönetimdir çünkü işinizin karlı olmasını bu iki konu sağlar. Kara ne zaman geçeceğiz, kara geçebilmek için ne kadar satış yapmak gerekiyor, sorularının cevaplarını bilmek işletmelerin sürdürülebilirliği açısından elzem olup başabaş noktasından sonraki gerçekleşen her satış karlılığın başlangıcıdır. BAŞABAŞ...
Gelir tablosunun yeteri kadar kullanılmayan ve önemsenmeyen elemanlarından biri brüt kardır. Bununla birlikte, brüt karın arkadaşı olan brüt kar marj ise mikro işletme ve KOBİ’lerin ürün ve hizmet fiyatlaması yaparken kullandıkları en önemli kıstas dır. Bir hizmetin ya da ürünün fiyatına karar vermeden önce maliyetini hesaplamak gerekir. Maliyetleri hesapladıktan sonra üzerine kar koyarsak...
Bazen işleri pratikleştirmek yerine seçenekleri azaltarak daha bir sıkıntılı hale getirilebildiğini, bu yapılırken aslında amacın işlemleri kolaylaştırmak olduğuna gerçekten inanıldığı durumlar da olabiliyor. İşte şirket kuruluş işlemlerinin ve ilk imza beyannamelerinin noterler huzurunda değil de ticaret sicil müdürlüklerinde yetkilendirilmiş memur huzurunda düzenlenmesi uygulaması da buna tam örnek bir uygulamadır. 10...
Bu haftadan itibaren meslek hayatımda rastladığım muhasebe ve işletme hilelerini siz değerli okurlarıma ve meslektaşlarıma anlatmaya başlayacağım. Oğlumun üniversiteyi bitirip makine mühendisi olduğu yıllardı. Oğluma iş arıyordum ve birçok firma senin oğlun olduğu için almayız diye cevap veriyordu. Sebep; 'eğer oğlun bir yanlış yaparsa seninle ilişkilerimiz bozulur, sizinle ilişkilerimiz bozulursa...
Anonim şirketlerde kayıtlı sermaye... Kayıtlı Sermaye Nedir? Kayıtlı sermaye, anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydı ile genel kurula ihtiyaç duymaksızın sadece yönetim kurulu kararı ile yeni hisse senedi bastırma veya sermaye artırımında bulunmasına yarayan sistemdir. Daha önceleri sadece halka açık anonim şirketler için kullanılan bu sistem yeni TTK ile birlikte artık...
Her yıl 1 Ocak’tan itibaren işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) maliyetleri artıyor. Buna bağlı olarak insan kaynakları ve muhasebe uygulamaları da değişiyor. SGK primlerinin matrahını, işverenlerin çalışanlarına yaptıkları ödemeler oluşturuyor. SGK genel olarak bütün ödemeleri prime tabi tutarken, bazı ödemeleri ise prime tabi tutmaktan istisna etti. Bazı ödemeleri de kısmen...
Amerikan dolarının üzerinde “IN GOD WE TRUST” (Tanrı’ya güveniriz) diye bir ibare vardır. 1956 yılında ABD Kongresi tarafından “E pluribus unum (out of many, one – Birlikten kuvvet doğar)” sloganının yerine konulmuştur. Anayasası’nda devletin herhangi bir dini veya dinsizliği benimsemesini yasaklayan bir ülkenin parasının üzerinde güvenilenin Tanrı olduğu neden...
Türkiye’nin yakın ekonomik geçmişinde üç ekonomik krizin izi bulunmaktadır: 1994, 2001 ve 2018 ekonomik krizleri. 2018 Ekonomik Krizi’nin nasıl bir yol izleyeceği konusunda pek çok yorum yapılıyor. Bana da çok sayıda soru geliyor. Bu yazı her üç krizi de ele alarak, okuyuculara krizlerin kendi dinamikleri ile yarattıkları eğilim ve kırılmaları...