Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.  Beyan dönemleri; a)  Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, b)  Diğerleri için üç aylık, olarak belirlenmiştir. Üç aylık beyan dönemleri; a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. Geri Kazanım Katılım Payı...
4/B SİGORTALILARIN ÇALIŞMAZLIK BİLDİRİMİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİNECEK 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki (Bağkur), sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla çalışılmayan süreler için 5510 sayılı Kanunun 18’inci maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Ancak bu kapsamdaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğini alabilmeleri için SGK’nın ilgili...
DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMA BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILACAK  E-devlet üzerinden alınan askerlik ve doğum borçlanması başvuruları; ▪ 4/a) sigortalıları için 4a Hizmet Borçlanması/Borçlanma İşlemleri/E-devlet üzerinden yapılan başvurular menüsünde, ▪ 4/b) sigortalıları için ise Güvence/Borçlanmalar/E-devlet Başvuru Ön Talep Görüntüle menüsünde, Yapılarak, bu başvurular, sigortalıların talep tarihindeki son statüsüne göre son çalışmanın geçtiği SGK...
İKİNCİ EL BİNEK OTOMOBİL TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI VE ALIŞTA ÖDENEN VERGİNİN İNDİRİMİ KONUSUNDA TEBLİĞ DÜZENLEMESİ 21 Mart 2019 tarihli ve 845 sayıl Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yapılan Tebliğ düzenlemesinde; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce; – %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1, – %18 KDV oranı uygulanarak satın...
"2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi" e-Kitabı yayınlanmıştır. Mesleki çalışmalarınızda faydalı olması dileğiyle…
Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 115 No.lu VUK Sirkülerinde 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar − Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30’uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), − Damga Vergisi, − Katma...
ÜCRETLERİN TEŞVİKLER SONRASI İŞVERENE MALİYETİ Tabloda da görüleceği üzere Asgari Ücretli bir işçinin işverene maliyeti 3.134,04 TL, beş puanlık indirim sonrası işverene maliyeti 3.006,12 TL, 6111 Teşvik Sonrası işverene maliyeti 2.609,57 TL,  7103 Teşvik Sonrası işverene maliyeti 2.020,80 TL, Ücret Desteğinden yararlanması halinde ise bir işçinin işverene maliyeti bulunmamaktadır.  
ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN HANGİ İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI İLE BİLDİRİLMEMESİ GEREKİR? 7166 Sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. maddesine eklenen hüküm ile ÜCRET DESTEĞİNDEN yararlanmak için işçinin en az 9 ay çalıştırılması zorunlu tutulmuş olup, ekte yer alan yazıda işten çıkış kodları belirtilmiştir. Kırmızı renkte yazılı olan çıkış kodları ile işçinin çıkışının olmaması gerekmektedir. Aksi...
Yıllardır ortak olduğum veya ortak olmayı düşündüğüm halka açık şirketlerin genel kurul toplantılarına katılırım. Her seferinde geçmiş yıllara göre toplantıların daha verimli, daha faydalı olacağını ümit etmeme rağmen maalesef bu konuda yıllardır yerimizde saydığımızı görüyorum. Öncelikle genel kurulların ne amaçla yapıldığını kısaca anlatmaya çalışayım. Bildiğiniz gibi, halka açık olan veya...
Türkiye’de her geçen gün online reklam pazarı büyümektedir. 2011 yılında yaklaşık 830 milyon TL ciro olan dijital reklam pazarı, 2017 yılında 2.163 milyon TL’ye ulaştı. İnternetin kullanım oranının artması ile paralel olarak reklam pazar payı da internet reklamları lehine değişmiştir. İnternetten gelir elde etmenin giderek arttığı günümüz teknolojisinde, kişiler kendi...