Kâr Dağıtım Tablosu

0
8069

Kâr Dağıtım Tablosu, vergiden önceki kârdan başlamak üzere dönem kârının nasıl ve ne şekilde kullanıldığını (dağıtıldığını) gösteren tablodur.

Düzenlenme Amacı:

Özellikle Sermaye Şirketlerinde, dönem kârından, ödenecek vergilerin, ayrılarak yedeklerin, ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin Hisse Başına Kâr ile Hisse Başına Temettü tutarının hesaplanmasıdır.

Kar Dağıtım Tablosu Özellikleri

  • Ek Finansal Tabloları düzenleme zorunluluğu getirilen işletmeler için (bütün işletmeler için değil) zorunludur.
  • Karın Varlığına veya dağıtımına bağlı olarak düzenlenir.
  • Tabloyu oluşturan kalemler değiştirilemez farklı isimler konulamaz
  • Tabloda hem cari dönem verileri hem de önceki dönem verileri yer alır.
  • Kar dağıtım tablosu, dönem karının nelerden (hangi tür faaliyetlerden) oluştuğunu göstermez.

Kar Dağıtım Tablosunun Düzenleme İlkeleri

  • Dönem Karından yapılan dağıtımla yedeklerden ( önceki dönem ) yapılan dağıtım ayrı ayrı gösterilir.
  • Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler, Ortaklara ödenen 1 inci ve 2 nci temettüler, 1 .ve 2. tertip Yasal Yedekler  & Statü Yedekleri  & Olağanüstü Yedekler ve kardan ayrılar Özel Fonları açıkça gösterilir.
  • İmtiyazlı Payların bulunması halinde, imtiyazlı ve Adi Hisse  Senetlerine kar payları ayrı ayrı gösterilir.
  • Katılma intifa Senedi, Kara iştirakli Tahvil ile  Kar  ve  Zarar  Ortaklığı belgesi sahiplerine ödenen paylar açıkça gösterilir.

Kâr Dağıtım Tablosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kâr Dağıtım Tablosu – İNDİR