Sakatlık İndirimi 2017-2018

0
1306

elir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan 2018 yılıSakatlık İndirimi ile ilgili verileri aşağıda tablo şeklinde yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere, asgari çalışma gücünü belli ölçülerde kaybeden çalışanlar için geçerli Sakatlık İndirimine ilişkin tutarlar her yıl için ayrı ayrı belirlenmektedir.

Sakatlık İndirimi 3 derecede belirlenir. İlgili kanun hükümleri gereği çalışma kabiliyetinin asgari %80’ını kaybetmiş kişiler 1.Derece Sakat,%60’ını kaybetmiş kişiler 2.Derece Sakat, %40’ını kaybetmiş kişiler ise 3.Derece Sakat olarak değerlendirilmektedir.

SAKATLIK İNDİRİMİ 2018 TABLOSU

Birinci Derece Sakatlıklar İçin: 1.000,00 TL
İkinci Derece Sakatlıklar İçin: 530,00 TL
Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin: 240,00 TL

GEÇMİŞ DÖNEM SAKATLIK İNDİRİMİ 2017-2016-2015

2017 SAKATLIK İNDİRİMİ 2016 SAKATLIK İNDİRİMİ 2015 SAKATLIK İNDİRİMİ
Birinci derece
sakatlar için 900,00 TL
Birinci derece
sakatlar için  900,00 TL
Birinci derece
sakatlar için 880,00 TL
İkinci derece
sakatlar için    470,00 TL
İkinci derece
sakatlar için     460,00 TL
İkinci derece
sakatlar için 440,00 TL
Üçüncü derece
sakatlar için 210,00 TL
Üçüncü derece
sakatlar için  210,00 TL
Üçüncü derece
sakatlar için 200,00 TL