2019 yılında tutulacak defterler ve tasdik durumları hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Bu haftadan itibaren meslek hayatımda rastladığım muhasebe ve işletme hilelerini siz değerli okurlarıma ve meslektaşlarıma anlatmaya başlayacağım. Oğlumun üniversiteyi bitirip makine mühendisi olduğu yıllardı. Oğluma iş arıyordum ve birçok firma senin oğlun olduğu için almayız diye cevap veriyordu. Sebep; 'eğer oğlun bir yanlış yaparsa seninle ilişkilerimiz bozulur, sizinle ilişkilerimiz bozulursa...
Bölüm-1 Ekonomik Krizler        Türkiye kimsenin diline dökemediği fakat ayak seslerini işittiği bir krize doğru gittiği bir gerçektir. Ülkemiz bu krizlere birçok kez maruz kalmış ve her ekonomide olması gerektiği gibi atlatmayı başarmıştır. Fakat bu zamanların para ve ekonomi savaşları olduğu müddetçe devam edeceği de unutulmamalıdır. Bu durum...
Bu yazımızı okuyarak basit usule tabi mükellef olma şartları, bu vergilendirmenin sizlere getireceği avantajlar ve basit usul vergilendirme kapsamında izlenmeniz gereken prosedürler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gelir Vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbapları kazancın tespiti bakımından “Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar” ve “Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar” olarak...
ÖZET 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanlardan mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında alan eğitimi gören öğrenciler için işyeri, eğitim gördükleri atölye, laboratuvar ve benzeri yerler olduğundan atölye ya da laboratuvar dışında meydana gelen olaylar iş kazası sayılmayacaktır. 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi...
7176 sayılı Kanunla BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’da vergi ve para cezalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Kültür Bakanlığı Döner Sermayesine Kurumlar Vergisi Muafiyeti getirildi.1/1/2019 tarihinden 12/6/2019 tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle...
4/B SİGORTALILARIN ÇALIŞMAZLIK BİLDİRİMİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİNECEK 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki (Bağkur), sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla çalışılmayan süreler için 5510 sayılı Kanunun 18’inci maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Ancak bu kapsamdaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğini alabilmeleri için SGK’nın ilgili...
Anayasa Mahkemesi, 27/3/2019 tarihli ve 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararında "komisyon karşılığında sahte fatura düzenleyerek gelir elde etme" fiili nedeniyle ⎯ Vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezaları uygulanan  ⎯ Bunun yanında sahte fatura kullanmak ve düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı suçundan cezalandırılması talebiyle açılan...
ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN HANGİ İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI İLE BİLDİRİLMEMESİ GEREKİR? 7166 Sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. maddesine eklenen hüküm ile ÜCRET DESTEĞİNDEN yararlanmak için işçinin en az 9 ay çalıştırılması zorunlu tutulmuş olup, ekte yer alan yazıda işten çıkış kodları belirtilmiştir. Kırmızı renkte yazılı olan çıkış kodları ile işçinin çıkışının olmaması gerekmektedir. Aksi...
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarlarını belirlemesinden sonra, buna bağlı olarak 2019 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları değişmiştir. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18...