7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’na Göre Yapılandırılan SGK Borçlarının İhyası İçin Son Ödeme Süresi 28 Şubat 2019’dur

0
864

ÖZET

7143 sayılı yapılandırma Kanununa göre borçlarını yapılandıran ve değişik nedenlerden dolayı yapılandırılması bozulanlara, 7159 sayılı Kanununla getirilen ihya hakkı için son ödeme süresi 28/2/2019 tarihi olup, aksatılan ve ödenmediği halde yapılandırmanın bozulmasına neden olan peşin ödeme veya 1’inci ve 2’nci taksitlerin ödenmesi gerekmektedir.

28/2/2018 TARİHİNDE ÖDENMESİ GEREKEN SGK ALACAKLARI:

7143 sayılı yapılandırma Kanununa göre borçlarını yapılandıran ve değişik nedenlerden dolayı yapılandırılması bozulanlara, 7159 sayılı kanununla getirilen ihya hakkının usul ve esasları 28/12/2018 tarihli 200 numaralı sirkülerimizde açıklanmıştır. Buna göre 7143 sayılı Kanuna göre borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalıların, yapılandırmalarının devam etmesi için, ödenmemesi halinde yapılandırmanın bozulmasına neden olacak, peşin ödeme tercihinde bulunulmuşsa peşin ödeme tutarının, taksitli ödeme tercihinde bulunulmuşsa 1’inci ve 2’nci taksitin mutlaka ödenmesi gerekir. 3’üncü taksitinin ödenmemesi yapılandırmanın bozulmamasına neden olmamakla birlikte 2019 yılı için birinci ihlal nedeni olarak kabul edilmektedir.

28/2/2019 tarihinde yapılması gereken SGK ödemeleri aşağıda açıklanmıştır.

7143 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken peşin ödeme tutarı,

7143 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken 1’inci taksit tutarı,

7143 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken 2’nci taksit tutarı,

7143 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken 3’üncü taksit tutarı,

6736 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken 12’nci taksit tutarı,

7020 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken 10’uncu taksit tutarı,

2019 yılı Aralık ayı cari prim ödemesi,

2018 yılında yapılandırmanın bozulmasına neden olan cari ay ödemeleri,

Mükelleflerin ve Meslek Mensuplarının sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları ve yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması için belirtilen tarihlere kadar(Yukarıda belirtilen ödemelere ek olarak vergi dairelerine yapılması gereken ödemeler de olacağı düşünüldüğünde 28/2/2019 tarihinde yoğunluğun da dikkate alınmasını tavsiye ederiz.) ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir.