Bölüm-1 Ekonomik Krizler        Türkiye kimsenin diline dökemediği fakat ayak seslerini işittiği bir krize doğru gittiği bir gerçektir. Ülkemiz bu krizlere birçok kez maruz kalmış ve her ekonomide olması gerektiği gibi atlatmayı başarmıştır. Fakat bu zamanların para ve ekonomi savaşları olduğu müddetçe devam edeceği de unutulmamalıdır. Bu durum...
SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK ŞİRKETLERDE SERMAYE TAMAMLANMAZSA ŞİRKET KENDİLİĞİNDEN SONA ERİYOR. Sermaye kaybı veya borca batmış şirketlerde sermaye tamamlanmazsa şirketler artık kendiliğinden sonra eriyor. Bugün yayımlanan 6102 Sayılı TTK'nın 376.maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğe göre sermaye kaybı veya borca batık durumda bulunan şirketlerde şayet ortaklar bu durumu...
Maliye Bakanlığı, vergi kaçağını önlemek için bankalardan ve döviz bürolarından yapılan TL ve döviz işlemlerine çok sıkı denetim getiriyor. Hazırlanan taslağa göre, 1 Nisan 2018`den itibaren bankadan 1 kuruş dahi olsa hem para gönderenin hem de parayı alanın vergi kimlik numarası istenecek. Vergi numarasını vermeyen eşine, dostuna hatta çocuğuna...
ÖZET Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde avans kar payı dağıtımına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı. 3.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 509’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketlerde, Kar payı avansının Gümrük ve Ticaret...
Türkiye’nin bir süreden beri devam eden olumsuz ekonomik seyri, 10 Ağustos 2018 Cuma günkü şok ile daha da kötüleşti. Türk Lirası 1 USD+1 Euro sepetine karşı, 25 Haziran 2018’e göre %37, yılbaşına göre %66, 1 yıl öncesine göre %79 değer kaybetti. İki yıllık gösterge DİBS’in faiz oranı %24.80’ne, 10...
      Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz gündemden düşmeyen, birçok kişinin büyük paralar kazandığı, çevremizden duyduğumuz birçok kişinin de ciddi paralar kaybettiği kripto paralardan bahsetmek istiyorum bu yazımda.          Bazı ülkeler bu paraların güvenli olmadığından bahsedip yasaklamalar getirirken bazı ülkelerde ise düğünlerde takı olarak hediye edilmektedir. Birçok...
Türkiye’de adı konulmamış, modern bir “1997-1998 Asya Krizinin” ayak sesleri hissediliyor. Bu krizin reel sektör üzerindeki ilk etkileri; iç talep yetersizliği, girdilerdeki maliyet artışı ve taşınan finansal borçların artan yükü olarak sayılabilir. Reel sektör üzerindeki bu yükün, bankacılık sektörüne yansıması, kurumsal ve ticari kredilerin kalitesinde gözlenen hızlı bozulmadır. Reel sektördeki sorunların nedenlerini...