Vergiden Müstesna Yemek Bedeli 2017-2018

0
1223

2018 Yılı için uygulanacak müstesna yemek bedeli 16 TL olarak açıklanmıştır. Gelir Vergisi Kanununa göre işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur.

16 TL’nin üzerinde yemek bedeli ödenmesi halinde vergiye tabi tutulmalıdır.

YILLAR İTİBARİYLE VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ TABLOSU

2018 Yılı 16,00 TL
2017 Yılı 14,00 TL
2016 Yılı 13,70 TL
2015 Yılı 13,00 TL
2014 Yılı 12,00 TL
2013 Yılı 12,00 TL
2012 Yılı 11,70 TL
2011 Yılı 10,70 TL
2010 Yılı 10,00 TL
2009 Yılı 10,00 TL
2008 Yılı 9,00 TL
2007 Yılı 8,80 TL
2006 Yılı 8,25 TL
2005 Yılı 7,50 TL
2004 Yılı 7,00 TL
2003 Yılı 6,00 TL
2002 Yılı 4,50 TL
2001 Yılı 2,35 TL