Fırat Kalkınma Ajansı Desteği – Endüstriyel Gelişim ve Mali Destek Programı

0
842

Fırat Kalkınma Ajansı’nın temel amacı; TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal plân ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Bu bağlamda “Endüstriyel Gelişim ve Mali Destek” programı altında yeni bir teşvik programı yayınlanmıştır.

Amacı;

Program ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin
modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

Öncelikleri;

 Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması,
 Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi, olarak belirlenmiştir.

Programın bütçesi 16.000.000 TL olarak belirlenmiştir ve asgari 100 Bin TL ile azami 800 Bin TL tutarında destek verilmektedir.

Proje uygulama süresinin maksimum 12 ay tutulduğu programda destek tutarı asgari yüzde 20, azami yüzde 50’dir.

Üretim yapan veya yapacak olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler bu teşviğe 22.03.2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gereklidir.

Detaylı bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız.