Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri

0
1218

2018 yılı için geçerli olacak Defter Tutma – Sınıf Değiştirme Hadleri belirlenmiştir.

Bu hadler Vergi Usul Kanununun 177. maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıda gösterilmiş olan tabloda yer alan tutarların altında kalan işletmeler işletme hesabına göre defter tutarlar. İlgili tutarların aşılması halinde, şartların aşıldığı yılı takip eden ilk yıl Bilanço esasına göre defter tutacaklardır.

2018 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
(V.U.K. MADDE:177)
AÇIKLAMA  2018 YILI
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI 190.000 TL
YILLIK MAL  SATIŞLARI TOPLAMI 260.000 TL
HİZMET G.SAFİ HASILAT 100.000 TL
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININ
BEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI
190.000 TL

 

2017 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
(V.U.K. MADDE:177)
AÇIKLAMA  2017 YILI
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI 170.000 TL
YILLIK MAL  SATIŞLARI TOPLAMI 230.000 TL
HİZMET G.SAFİ HASILAT   90.000 TL
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININ
BEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI
170.000 TL