Genç Girişimcilere Bağ-Kur Desteği

0
1271

Girişimcilerin yüzünü güldüren düzenlemelerden biri 30.04.2018 tarihinde meclise sunulan ve 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren torba yasada yer verilen Bağ-Kur desteği.

Torba yasa açıklandığı günden itibaren, “Peki Bağ-Kur desteği nasıl uygulanacak?” sorusu pek çok genç girişimcinin merak ettiği bir konuydu. Neyse ki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı geçtiğimiz günlerde prim desteği ile ilgili bir bildirge yayınlandı.

Bağ-Kur desteği ile ilgili bildirgede yer alan konulara gelin birlikte göz atalım.

1. Bağ-Kur desteğinin katılım şartları neler?

Destekten faydalanmak isteyen bir girişimci iseniz:

 • Vergi mükellefiyet başlangıcınız itibarıyla 18-29 yaş aralığında olmanız,
 • Herhangi bir mesleki faaliyete veya mevcut bir şirkete sonradan ortak olmamanız,
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında belirtilen kanuni süre içerisinde işe başladığınızı bildirmeniz,
 • Kendi işinizde fiilen çalışmanız veya işin sizin tarafınızdan sevk ve idare edilmesi,
 • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmeyi ya da mesleki faaliyeti eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralmamış olmanız,
 • Gelir vergisi istisnasından yararlandığınıza dair belgeyi bağlı olduğunuz SGK’ya vermeniz gerekiyor.

Bununla birlikte adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde faaliyet gösteriyorsanız sadece en genç ortak destekten faydalanabiliyor. Aynı zamanda ilgili destekten yararlanabilmek için siz ve ortaklarınızın da ilgili şartları ayrı ayrı sağlaması gerekiyor. Ortaklarınızdan biri bu şartları sağlamıyorsa ne yazık ki destekten yararlanamıyorsunuz.

Dikkat etmeniz gereken diğer bir konu da sigortanızın sona ermesi. Destekten yararlanırken sigortalı olma durumunuz sona ererse ve 1 yıl içerisinde yeniden sigortalı olursanız, kalan aylar için destekten yararlanamazsınız. Ancak başka bir işveren yanında hizmet akdiyle çalıştığınız için sigortanız sona erdiyse ve 1 yıl içerisinde sigortanızı 4/1-b kapsamında yeniden başlatırsanız destekten yararlanabilirsiniz.

2. Destekten yararlanacak sigortalıların tescil işlemleri nasıl yapılacak?

Prim desteğinden yararlanmak isteyen sigortalıların bu haktan yararlanıp yararlanamayacağına dair sorgulama ve tescil işlemleri SGK ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında karşılıklı veri transferi vasıtasıyla yapılacak.

Veri transferi işlemlerinin bitmesini beklemeden destekten faydalanmak isterseniz 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığınıza dair belgeyi vergi dairenizden almanız ve bağlı bulunduğunuz SGK il müdürlüğüne iletmeniz gerekiyor.

3. Prim desteğinin kötüye kullanımı tespit edildiğinde ne olur?

Destekten yararlanıyorsanız ve sigortalılık kayıtlarınızda sonradan meydana gelen değişiklikler nedeniyle bu destekten faydalanamayacak duruma düştüğünüz tespit edilirse:

 • Yararlandığınız destek iptal edilir,
 • Prime ilişkin gecikme cezası ve zammı uygulanır.

4. Destekten ne kadar süreyle faydalanabilirsiniz?

Destekten 1 yıl boyunca faydalanmanız mümkün.

1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılıyorsanız, Bağ-Kur primleriniz 1 yıl boyunca prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanırken yararlanacağız destek tutarı şu şekilde belirlenir:

Aylık destek tutarı: 2.029,50 x %34,5 = 700,18 TL

Yıllık destek tutarı: 700,18 x 12 = 8.402,16 TL

Aşağıdaki linklerden değişikliklerin yeraldığı metinlere ulaşabilirsiniz.

 1. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
 2. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 3. Gelir Vergisi Kanunu

 

Bu yazı için www.parasut.com web sitesinden faydalanılmıştır.