Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği

0
792

1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli hesaplarda gelir vergisi stopajı oranı %0 olarak belirlendi.

1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/4/2019 tarihli ve 1015 sayılı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi. “2) Mevduat faizlerinden; i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15, ii) l yıla kadar (l yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12, iii) l yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan l yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,” Karar yayımı tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.