Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

0
820

ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi ve hesap dönemi sonlarına ait vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Yılık oranlar Maliye Bakanlığınca tespit edilmekte ve VUK Genel Tebliği ile Resmî Gazetede yayımlanmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı ise Geçici Vergi dönemlerinde kullanılacak yeniden değerleme oranını belirleyip Sirküler ile duyurmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 3 Ekim 2018 tarih ve 50 Numaralı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit etmiştir.