Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği

0
896

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 18 Aralık 2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin olarak KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) de yapılan değişiklikle;

— Asıl hizmet sunucusunun tam mükellef kurum olması halinde vergisi kesintisi oranının %0 olarak uygulanması

— İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden tam ve dar mükellef gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranının %15 olarak uygulanması

— Dar mükellefiyete tabi bir kurumun internet ortamında verdiği reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapılacak ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi uygulanması

— Asıl hizmet sunucusu olan dar mükellef bir kurum tarafından internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin, bu hizmetlere aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması durumunda vergisi kesintisi oranının %0 olarak uygulanması

— İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden dar mükellef gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranının %15 olarak uygulanması

— Hizmetin 1 Ocak 2019 tarihinden önce verilmiş olsa dahi bu tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılması, gerektiği belirtilmiştir.

Yazının detayına erişmek için lütfen tıklayınız.