Ödenmeyen Damga Vergisinin Sorumluluğu Kimdedir?

0
2108

Damga Vergisi Yasası’nın 3. maddesi uyarınca bu verginin mükellefi, kağıtları imza edenlerdir. Taraflar bazen damga vergisine tabi olan kağıtlarla ilgili olarak, verginin bir tarafça üstlenileceği yönünde sözleşmelere özel hükümler koymakta, bunun sonucunda damga vergisinin ödenmemesi halinde mevcut özel hüküm çerçevesinde diğer tarafın sorumlu olacağını ifade etmektedirler.

Vergi Usul Yasası’nın 8. maddesinde “Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.” denilmektedir. Dolayısıyla özel hukuk çerçevesinde yapılan damga vergisini kimin ödemesi gerektiği hususu vergi dairesini ilgilendirmemektedir.

Diğer yandan, söz Damga Vergisi Yasası’nın 24. maddesi uyarınca ‘’Vergiye tabi kağıtların damga vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere kağıtları ibraz edenler sorumludur.’’ Yasal düzenleme gereği birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Sonuç olarak ödenmeyen damga vergisinden tarafların tamamı müteselsilen sorumludur.