OCAK 2019 KDV Beyannamesi Değişikliği Hakkında

0
1294

ÖZET

Ocak 2019 ayından itibaren 1 No.lu KDV beyannamesinin indirimler tablosunda değişiklik yapıldı.

1 No.lu KDV Beyannamesinin “İndirimler” bölümünde yer alan “102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılırken, bu satır yerine 108, 109 ve 110 numaralı olarak üç ayrı yeni satırın eklendi. İndirimler tablosundaki bu yeni kodlar aşağıdaki gibi belirlendi.

108 – Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

110 – İthalde Ödenen KDV

Gelir İdaresi Başkanlığının e-Beyanname hizmetini verdiği internet sayfasında (https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html) 1.2.2019 tarihinde yaptığı duyuruda “1 No.lu KDV Beyannamesinin “İndirimler” bölümünde yer alan “102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırının Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırıldığını ve bu satır yerine 108 – 109 ve 110 numaralı olarak üç ayrı yeni satırın eklendiğini, “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV’nin Oranlara Göre Dağılımı” tablosunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve bu tablonun yeni oluşturulacak satırların (108, 109, 110 no.lu satırlar) toplamını içerecek şekilde beyan edileceğini” ve indirimler tablosundaki yeni kodların beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacağını belirtilmiştir.

108 – Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.

109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

110 – İthalde Ödenen KDV

İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

Söz konusu duyuru metninin 109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV ile ilgili bölümüyle yer verilen açıklamalarda sadece KISMİ TEVKİFAT kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV’nin tevkifatı yapan mükellefler tarafından bu satırda indirim konusu yapılacağı belirtilmiş, ancak TAM TEVKİFAT kapsamındaki işlemler için bir belirlemede bulunulmamıştır. Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinde Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat olmak üzere iki tür tevkifat müessesesi bulunmakta olup, gerek kısmi tevkifat işlemlerinde gerekse tam tevkifat işlemlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV (tam tevkifat işlemlerinde KDV’nin tamamı) alıcı tarafından 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilmekte ve beyanın yapıldığı aya ait 1 no.lu KDV beyannamesinde ise indirim konusu yapılmaktadır.

Bu çerçevede 109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV ile ilgili yer verilen açıklamalar arasında tam tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV’nin de eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, yapılan duyuru metni çerçevesinde, muhasebe hesaplarında kullanılmakta olan 191-İNDİRİLECEK KDV ve 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ana hesapları altında gerekli alt muavin hesapların tanımlanması özellikle bu muavin hesaplar yoluyla KDV beyannamelerinde (1 ve 2 no.lu) ilgili satırların kolaylıkla ve doğru bir şekilde doldurulabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Önerilen alt muavin hesaplar İndirim Tutarının yapılan açıklamalara göre hesaplanabilmesi açısından; ALICI işletme tarafından 191-İNDİRİLECEK KDV ve 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ana hesapları altında işletmenin ihtiyaçlarına göre tanımlanması önerilen alt muavin hesaplar aşağıdaki şekilde oluşturulabileceği değerlendirilmektedir.

191-İNDİRİLECEK KDV

191-01-Tevkifatsız İşlemler Nedeniyle İndirilecek KDV (108 No.lu Satır)

191-02-Kısmi Tevkifata Tabi İşlemler Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (108 No.lu Satır)

191-02-01-Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (7/10)

191-02-02-Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (1/10)

191-02-03-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-04-Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-05-İşgücü Temin Hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (1/10)

191-02-06-Yapı denetim hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-07-Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık hizmetleri nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-08-Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (1/10)

191-02-09-Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (1/10).

191-02-10-Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (3/10)

191-02-11- Servis Taşımacılığı Hizmeti Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-12- Özel güvenlik hizmetleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (1/10)

191-02-13-Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-14- Külçe Metal Teslimleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-15-Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun Teslimleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-16- Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-17- Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-02-18- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (1/10)

191-02-19- Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi Nedeniyle Satıcı Tarafından Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-Kısmi Tevkifata Tabi İşlemler Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (109 No.lu Satır)

191-03-01-Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (3/10)

191-03-02-Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (9/10)

191-03-03-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-04-Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-05-İşgücü Temin Hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (9/10)

191-03-06-Yapı denetim hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-07-Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-08-Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (9/10)

191-03-09-Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (9/10).

191-03-10-Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (7/10)

191-03-11- Servis Taşımacılığı Hizmeti Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-12- Özel güvenlik hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (9/10)

191-03-13-Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-14- Külçe Metal Teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-15-Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun Teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-16- Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-17- Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

191-03-18- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (9/10)

191-03-19- Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV (5/10)

191-04-Tam Tevkifata Tabi İşlemler Nedeniyle İndirilecek KDV (109 No.lu Satır)

191-04-01- Yurtdışından Hizmet İthali Nedeniyle İndirilecek KDV

191-04-02- GVK 18 Md Kapsamında Yapılan Alımlar Nedeniyle İndirilecek KDV

191-04-03- KDV Mükellef Olmayanlardan Yapılan Kiralamalar Nedeniyle İndirilecek KDV

191-04-04- KDV Mükellef Olmayanlara Verilen Reklamlar Nedeniyle İndirilecek KDV

191-05- İthalat İşlemi Nedeniyle Gümrükte Ödenen KDV (110 No.lu Satır)

360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

ALICI işletme açısından bu indirim hesaplarına karşılık olmak üzere ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINDA ayrı bir tanımlamaya gerek bulunmamaktadır.

360-03-Kısmi Tevkifata Tabi İşlemler Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV

360-03-01-Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (3/10)

360-03-02-Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (9/10)

360-03-03-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

360-03-04-Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

360-03-05-İşgücü Temin Hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (9/10)

360-03-06-Yapı denetim hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

360-03-07-Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık hizmetleri nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

360-03-08-Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (9/10)

360-03-09-Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (9/10).

360-03-10-Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (7/10)

360-03-11- Servis Taşımacılığı Hizmeti Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

360-03-12- Özel güvenlik hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (9/10)

360-03-13-Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

360-03-14- Külçe Metal Teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

360-03-15-Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun Teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

360-03-16- Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

360-03-17- Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

360-03-18- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (9/10)

360-03-19- Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV (5/10)

360-04-Tam Tevkifata Tabi İşlemler Nedeniyle Ödenecek KDV

360-04-01- Yurtdışından Hizmet İthali Nedeniyle Ödenecek KDV 06

360-04-02- GVK 18 Md Kapsamında Yapılan Alımlar Nedeniyle Ödenecek KDV

360-04-03- KDV Mükellef Olmayanlardan Yapılan Kiralamalar Nedeniyle Ödenecek KDV

360-04-04- KDV Mükellef Olmayanlara Verilen Reklamlar Nedeniyle Ödenecek KDV

360-05- İthalat İşlemi Nedeniyle Gümrükte Ödenecek KDV