Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Ertelenen Borçlara Taksitlendirme İmkanı Getirildi

0
827

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan terör olayları nedeniyle 5510 sayılı Kanun’un 91’inci maddesi hükmüne istinaden borç erteleme kapsamında olan Şırnak, Kilis ve Hakkâri illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde, Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerinde 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar (genel sağlık sigortalıları hariç) ile özel sektör işyeri işverenlerinin ertelenen borçları 30/04/2019 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmaları kaydıyla 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilme imkanı getirilmiştir.

ERTELENEN BORÇLARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI:

Aşağıda bahsedilen il ve ilçelerde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar (genel sağlık sigortalıları hariç) ile anılan il ve ilçelerde faaliyet gösteren, özel sektör işyeri işverenlerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen tüm borç türleri taksitlendirme kapsamındadır. 5510 sayılı Kanunun 91. Maddesi gereği ertelenen borçlardan, tecil faizi alınmaksızın 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesi kapsamında taksitlendirilen borçların kapsamı aşağıda açıklanmıştır.

1) Diyarbakır ili, Silvan ve Sur ilçelerinde; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,

2) Hakkari ilinin tamamı; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,

3) Hatay ili, Altınözü, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağ ilçeleri; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 20/01/2018 ila 31/07/2018 tarihleri,

4) Kilis ilinin tamamı; 31/10/2019 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/03/2016 ila 31/05/2019 tarihleri,

5) Mardin ili, Dargeçit, Derik, Nusaybin ilçeleri; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,

6) Siirt ili Eruh ilçesi; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,

7) Şırnak ilinin tamamı; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,

Arasına denk gelen her türlü taksitlendirme ve yapılandırma taksitleri ile erteleme başlangıç tarihinden önceki tüm dönemler tecil ve taksitlendirme kapsamına alınmıştır. Erteleme tarihlerinin bitiminden başvuru tarihine kadar geçen süre için 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesine göre gecikme zammı hesaplanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ İLE TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİSİ:

Ertelenen borçların taksitlendirilmesi imkanından yararlanmak için 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar (genel sağlık sigortalıları hariç) ile 4-1/a kapsamındaki sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesi kapsamında SGK tarafından ertelenen prim ve diğer borçları için her bir işyerinin bulunduğu SGK ünitesine ayrı ayrı 30/04/2019 tarihine kadar yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” hali aranılmayacaktır.

Bu kapsamda yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde ertelenen borçlar azami 24 aya kadar eşit taksitler halinde taksitlendirilebilecektir. Ancak, borçlu tarafından talep edilmesi halinde 24 aydan daha az süreli taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

Diğer taraftan, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulduğu tarih itibariyle erteleme kapsamına girmeyen borçların da bulunması ya da daha sonraki dönemlerde borcun oluşması durumunda; erteleme kapsamına girmeyen borçlar için cari usul ve esaslara göre ayrı bir tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.