Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan, 10’dan Fazla Çalışanı Olan İşverenler İçin İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%1) Teşviki Başlıyor

0
897

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan, 10’dan Fazla Çalışanı Olan İşverenler İçin İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%1) Teşviki Başlıyor

 

Sirküler No: 2431

6645 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un MADDE 25 ile 4447 sayılı Kanuna eklenen “EK MADDE 4” ile getirilen işsizlik sigortası işveren payı %1 teşviki ile ilgili açıklamalar 07.05.2015 tarih ve 1677 nolu sirkümüzde mevcuttur. Uygulamanın 01.01.2019 tarihi itibariyle başlayacak olması nedeniyle söz konusu teşvik hususlarını aşağıda tekrar hatırlatmak istedik.

Teşvikten faydalanacak işyerlerinin;

1-) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,

2-) Ondan fazla çalışanı bulunması,

3-) Üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi gerekir.

Yukarıdaki şartları taşıyan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşviki  olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak dikkate alınacaktır.

Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenlerin 5510/4-(a) (Hizmet akdiyle çalışanlar) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınacaktır.

Teşviki Kaybetme Halleri.

1-) Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde işverenler takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilmelidir.

2-) Teşvikten yararlanan işverenlerden iş kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri ödeyecekler ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklanacaklar.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilecektir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilecektir.

Kanunun yürürlük (23.04.2015) tarihi itibariyle faaliyette olan ve yukarıdaki şartları taşıyan işveren veya yetkililerinin durumlarını gözden geçirerek 01.01.2019 tarihi itibariyle SGK’na müracaat ederek söz konusu teşvikten yararlanmalarını önemle hatırlatırız.  23.04.2015 tarihinden sonra açılan işyerleri de söz konusu şartları taşıdıklarında teşvik hükümlerinden yararlanabilecekler.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr