kapadokya-ask-vadisi

Popüler Yazılar

Gelir Tablosu

Gelir tablosu nedir? Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirle, yaptığı giderleri tasnifli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu,...

Kâr Dağıtım Tablosu

Kâr Dağıtım Tablosu, vergiden önceki kârdan başlamak üzere dönem kârının nasıl ve ne şekilde kullanıldığını (dağıtıldığını) gösteren tablodur. Düzenlenme Amacı: Özellikle Sermaye Şirketlerinde, dönem kârından, ödenecek...

Özkaynak Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNUN DÜZENLEME KURALLARI Öz kaynaklar Değişim Tablosu cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde sunulur. Bu itibarla öz kaynakları artıran kalemler...

5510 Sayılı Kanun’un 5-1/B Kapsamındaki Sigortalıların İş Kazası Sayılma Halleri Ve İş Kazasının Bildirimi

ÖZET 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanlardan mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında alan eğitimi gören öğrenciler için işyeri, eğitim gördükleri atölye,...

2019 Yılında İşletme Hesabı Esası Ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme...

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme...

Son Yazılar

Teknik Özet Gadget'ı Investing.com Türkiye tarafından sağlanmaktadır.