7143 Sayılı Kanun’un Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esasları Açıklandı

0
983

ÖZET

2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlere ilişkin olup 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırma haklarını kaybeden işverenler için başvuru şartı aranmaksızın, bozulan yapılandırma planları tekrar canlandırılacak, borçlu işveren direkt bankaya gittiğinde ödemediği tutarları ödeyebilecektir. Primini kendi ödeyen sigortalılardan yapılandırılması bozulanlar ise bu Kanun hükmünden yararlanmak için ilgili SGK birimlerine başvuru yapmak şartıyla 7143 sayılı kanunun geçici 2’inci maddesine göre erteleme ve ihya hakkından yararlanabileceklerdir.

7143 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SGK BORÇ YAPILANDIRMASININ USUL VE ESASLARI:

28.12.2018 tarih 30636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunun 11’inci maddesi ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna geçici 2 inci maddesi eklenmiştir. Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili olup, bu kanunla getirilen düzenlemeler Türmob’un 28.12.2018 tarih 200 numaralı sirkülerinde kamuoyuna duyurulmuştu. Bu sefer Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili Kanunun uygulamasına yönelik usul ve esasları 11/1/2019 tarih 2019/1 sayılı genelge ile açıklamıştır. İlgili genelgede açıklanan usuller aşağıda belirtilmiştir.

 • Düzenlenen kanun hükümlerinden yararlanmak için, 7143 sayılı Kanun uyarınca 27/8/2018 tarihine kadar 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olmak gerekmektedir. 27/8/2018 tarihine kadar yapılandırmaya başvurmuş olmakla birlikte yapılandırma kapsamına alınmayan ve 31/8/2018 tarihinden sonra tahakkuk eden 2018/Mart ve öncesine ait borçlar (idari para cezası ve eksik işçilikten kaynaklanan borçlar hariç) yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacaktır.
 • Söz konusu erteleme ve ihya hakkından yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı aranmayacak olup, borçluların bozulan yapılandırma planları tekrar canlandırılacak, borçlu işveren direkt bankaya gittiğinde ödemediği tutarları ödeyebilecektir.
 • Primini kendi ödeyen sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun geçici 17’nci ve geçici 63’üncü maddeleri kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek isteyen sigortalılar, rücu alacakları ile fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelere ilişkin SGK alacaklarından, yapılandırma ödeme planları iptal edilmiş olanlar 7159 sayılı hükmünden yararlanmak için ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • 7143 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinden yararlanmak isteyen 4/b kapsamındaki sigortalılardan hesaplanan peşin tutarını ve birinci veya ikinci taksiti 28/2/2019 tarihine kadar ödemeyen sigortalıların yapılandırmaları ihlale gireceğinden 77 sanal terk kodları yüklenecektir. (Hizmetleri ve borçları silinecektir)
 • 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (60/1/g) kapsamındaki 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçlarının son ödeme tarihi herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak 28/2/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

5510 sayılı Kanunun (60/1/g) bendi kapsamındaki 2018 yılı Nisan ayı ve öncesi borçların 28/2/2019 (dahil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı Şubat ve önceki aylara ilişkin kalan prim borçlarına 1/4/2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için sistem tarafından gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

 • 7143 sayılı Kanun kapsamında taksitli ödeme seçeneğini tercih ederek yapılandıran ve 28/2/2019 tarihinde borçlarının tamamını geç ödeme zammı ile birlikte ödeyen borçluların katsayı farkının belirlenmesinde kaç taksit üzerinden yapılandırma oluşturulduğuna bakılmaksızın, altı taksit seçeneğini seçen borçlular için geçerli olan katsayı farkı (1,045) uygulanacaktır.
 • Peşin ödeme tercihinde bulunup borcunu ve geç ödeme zammını 30/9/2018 tarihine kadar ödemeyenlerin borçlarını taksitli ödemeye çevirme hakları bulunmamaktadır. Geç ödeme zammı aylık %2 olarak uygulanacaktır.
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında 2019/Şubat ve sonraki taksitlerin son ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup söz konusu taksitler için belirlenen ve ödeme planlarında yer alan son ödeme tarihleri geçerli olacaktır.
 • Yapılandırma bozulduktan sonra anılan borçlar 6183 sayılı Kanun’un 48 veya 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilmiş ve borçlunun anılan borcu için 7143 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesine göre ödeme talebinde bulunulması halinde, tecil ve taksitlendirme işlemleri iptal edilerek, ödenen taksitler yapılandırma taksitlerine mahsup edilecektir.
 • 7143 sayılı Kanuna göre birinci veya ikinci taksitin 28/2/2019 tarihine kadar ödenmemesi halinde yapılandırma anlaşması bozulacaktır. 2018/Aralık ve 2019/Ocak ayı taksitinin 28/2/2019 tarihine kadar ödenmesi halinde ihlal olarak kabul edilmeyecek, ancak bu taksitlerin 28/2/2019 tarihine kadar ödenmemesi halinde ise 2019 yılının taksit ihlali olarak kabul edilecektir.
 • 28/12/2018 ile 28/2/2019 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yapılacak tahsilatlarda ve bunlara ilişkin yapılacak mahsuplarda sıralama öncelikli olarak birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü taksit olacak şekilde yapılacak, artan tutar olması halinde ise işverenin cari ay prim borcuna mahsup edilecektir. Birinci ve ikinci taksit ödenmeden diğer taksitlerin tahsilatları yapılamayacaktır