506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklarının 5 Puanlık Prim Teşviki Kaldırıldı

0
1466

5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklara tanınan 5 puanlık işveren teşviki 1 Şubat 2019 itibariyle kaldırılmıştır.

SANDIKLARININ TEŞVİK DÜZENLEMESİ:

5510 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettiği birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, emekli sandıkları kurabilmektedir. Bir kısım bankalar çalışanlarını SGK’ya bildirirken, diğer bir kısım bankalar da kendi sandıkları üzerinden sosyal güvenlik hakkı sağlamaktadır.

5510 sayılı kanunun 81’inci maddesinin (ı) bendinin sekizinci cümlesindeki ”Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.” hükmüne istinaden belirtilen sandıklar 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmaktaydı. 18/1/2019 tarihli 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı kanunun 41’inci maddesine göre bu hüküm 01/2/2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle 01/2/2019 tarihinden itibaren bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile borsaların sandık statülerine tabi personeli için ilgili işverenlere 5 puanlık teşvik verilmeyecektir.