1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları-II

0
1325

1 Ocak 2019- 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2019 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre değişmemiş, ancak maaş katsayıları değiştiği için maaş dilim tutarları değişmiştir.

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 16 Şubat 2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenleme yapılmıştı. 7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 2018/11213 sayılı Kararda 2018 yılı için yer alan harcırah tutarlarının 2019 yılında da aynen uygulanacağı düzenlemesi yer almıştır.

714 sayılı Karar 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yazının devamı için lütfen tıklayınız.